Płyty niezapalne

Istnienie ryzyka wystąpienia pożaru zobowiązuje właścicieli budynków użyteczności publicznej do przestrzegania pewnych norm bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych sposobów skutecznego zwiększania odporności na rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz różnego rodzaju zakładów pracy, galerii handlowych czy obiektów sportowych jest stosowana na szeroką skalę płyta niezapalna. Powinna ona spełniać określone kryteria i być przystosowana do warunków, w jakich się ją montuje. Przykładowo, miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej, 
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Klasyfikacja ogniowa a płyta niezapalna

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, a zatem jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

  1. w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
  2. w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B-s2, d0

 

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.