Płyty niezapalne

Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej, 
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

  1. w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
  2. w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B-s2, d0

 

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.