Płyty MDF

Płyty MDF produkowane są w 3 odmianach: MDF, LDF, HDF. Są to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.

Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność mechaniczną w procesie skrawania.

Dane techniczne
Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt MDF

Parametr J.m. Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3 Badania wg norm
Grubość mm >4,0 do 6,0 >6,0 do 9,0 >9,0 do 12,0 >12,0 do 19,0 >19,0 do 30,0 >30,0 do 38,0  
Gęstość kg/m3 780 770 760 750 730 710 EN 323
Wytrzymałość na zginanie N/mm2 23 23 22 20 18 17 EN 310
Wytrzymałość na rozrywanie N/mm2 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 EN 319
Moduł sprężystości w osi wzdłużnej N/mm2 2700 2700 2500 2200 2100 1900 EN 310
Spęcznienie po 24h* % 30 17 15 12 10 8 EN 317
Wytrzymałość na odrywanie N/mm2 >1 EN 311
Zawartość wolnego formaldehydu mg / 100 g.s.m. <8 EN120
Klasa higieny   E1 EN120
Zawartość cząstek mineralnych* % <0,1 metoda spalania i wytrawiania próbki w kwasie solnym
Wilgotność % od 4 do 11 EN 322
Tolerancja grubości  mm +/- 0,20  +/- 0,30 EN 324-1
Tolerancja długości i szerokości mm +/- 2 mm/m (max +/- 5mm) EN 324-1
Odchyłka od kąta prostego mm/m 2 EN 324-2
Odchyłka od prostoliniowości krawędzi mm/m 1,5 EN 324-2

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.