Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość


Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, (umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-271/13-00), na projekt pod tytułem „Wdrożenie internetowej platformy B2B w celu automatyzacji procesów realizacji zamówień i dostaw dla firmy HEBAN”.

W ramach tego projektu przeprowadzono konkurs ofert, do którego zgłosiło się sześć firm. Nie wpłynęła żadna oferta całościowa, natomiast złożono cztery oferty częściowe. Wyłoniono ostatecznie dwóch wykonawców projektu i są to:

  • SEDKOMP Sp.j. Sawicki, Sikora, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce.
  • neronIT Sp. z o.o., ul.Wita Stwosza 6/9, 40-036 Katowice.

W celu otrzymania szczegółów rozstrzygnięć prosimy oferentów o kontakt na adres: piotr.izdebski@heban.pl

Heban © All Rights Reserved; obsługa: AZ-Program