Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość


Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, (umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-271/13-00), na projekt pod tytułem „Wdrożenie internetowej platformy B2B w celu automatyzacji procesów realizacji zamówień i dostaw dla firmy HEBAN"

W związku z koniecznością zakupu nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług eksperckich oraz szkoleń specjalistycznych zapraszamy zainteresowane jednostki, które legitymują się doświadczeniem i potencjałem w realizacji podobnych zamówień do składania ofert zgodnie z dokumentami w Załącznikach (Zapytanie ofertowe, Wzór oferty) do dnia 31 października 2013 r. do godz. 15.

W celu otrzymania załączników prosimy o kontakt na adres: piotr.izdebski@heban.pl

Pobierz jako PDF.

Heban © All Rights Reserved; obsługa: AZ-Program